Bu gün:

Bu holdinq işçi axtarır - Vakansiya

|| Oxunma: 145

Bu holdinq işçi axtarır

Innovation Analyst

Son tarix 10 fev 2022 

Job description:

 • Perform qualitative and quantitative analyses into a wide variety of industries, technologies, and companies;

 • Lead the sourcing efforts to build and maintain a pipeline of new innovation opportunities;

 • Maintaining and growing the internal database of startups;

 • Optimize and iterate on our existing startup scouting processes;

 • Develop and carry out proactive market intelligence, competitive intelligence, and emerging trend research activities based on key priorities identified by team leader;

 • Provide management with regular trend analysis and function reporting;

 • Researches and evaluates new ideas and potential opportunities for partnership with startups;

 • Performs technology scouting relevant to cross-business strategy;

 • Engage in due diligence to assess the sourced startups;

 • Networks with startups, corporations, venture capital communities and universities;

 • Collect information on companies/ eco-systems, innovative approaches, competitors, supply chains;

Education, Experience and Skills Required:

 • Bachelor/master degree in relevant field;

 • 5 year of professional experience in relevant position;

 • Excellent verbal and written communication skills in Azerbaijani and English is a must. Knowledge of Russian and Turkish is a plus;

 • Good knowledge of MS Office (Excel, PowerPoint, Word), professional presentation skills; 

 • Hands-on knowledge and experience with the startup ecosystem, venture capital and/or support system for the development of entrepreneurship;

 • Personal interest in technology, innovation, the startup world, and entrepreneurship;

 • Strong analytical skill, and comfort with various programs, data analysis and internet technologies with proven ability to think creatively;

 • Ability to identify emerging trends;

 • Corporate innovation, consulting, venture capital, or startup experience is highly desirable;

 • Knowledge of Finance/Insurance market is preferable;

 How to apply:

Put  “Innovation Analyst” in the subject line;
CVs should be sent by the 10 February, 2022.
Attention: Candidatures not eligible for the requirements of this position, not following the above rules or applied after the deadline will not be considered.


İşin təsviri:

 • Müxtəlif sənaye, texnologiya və şirkətlər üçün keyfiyyət və kəmiyyət təhlillərinin aparılması;

 • Yeni innovasiya imkanlarının qurulması və dəstəklənməsinə rəhbərlik;

 • Startapların daxili məlumat bazasının saxlanılması və artırılması;

 • Mövcud startap axtarış proseslərinin optimallaşdırılması;

 • Komanda lideri tərəfindən müəyyən edilmiş əsas prioritetlərə əsaslanaraq proaktiv marketinq və rəqabət zəkasını, eləcə də yeni trend araşdırmalarını inkişaf etdirilməsi və aparılması;

 • Trendlərin müntəzəm təhlili və funksiyaların hesabatlılığı ilə rəhbərliyn təmin edilməsi;

 • Startaplarla əməkdaşlıq üçün potensial imkanların və yeni ideyaların araşdırılması və qiymətləndirilməsi;

 • Çapraz iş strategiyası ilə əlaqəli texnologiyaların araşdırılması;

 • Seçilmiş startapların qiymətləndirilməsi üçün müvafiq araşdırılmanın aparılması;

 • Startaplar, şirkətlər, vençur kapitalı və universitetlərlə müntəzəm əlaqələndirilmə;

 • Şirkətlər/ eko sistemlər, yenilikçi yanaşmalar, rəqiblər, təchizat zəncirləri haqqında məlumatların toplanması;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Müvafiq sahədə bakalavr və ya magistr təhsili;

 • Uyğun sahədə 5 il peşəkar təcrübə;

 • Azərbaycan və İngilis dillərinin mükəmməl şifahi və yazılı biliyi mütləqdir. Rus və Türk dillərinin biliyi arzuolunandır;

 • MS Office proqramlarının (Excel, PowerPoint, Word) mükəmməl bilik səviyyəsi, peşəkar təqdimat bacarıqları;

 • Startap ekosistemi, vençur kapitalı və/və ya sahibkarlığın inkişafı üçün dəstək sistemi ilə bağlı bilik və təcrübə;

 • Texnologiyaya, yeniliyə, startap dünyasına və sahibkarlığa şəxsi maraq;

 • İngilis dilində mükəmməl şifahi və yazılı ünsiyyət bacarıqları mütləqdir;

 • Güclü analitik bacarıqları və müxtəlif proqramlar, məlumat təhlili və kreativ düşünmə qabiliyyəti də daxil olmaqla internet texnologiyaları ilə sərbəst davranış;

 • Yaranan yeni tendensiyaları müəyyən etmək bacarığı;

 • Korporativ innovasiya, konsaltinq, vençur kapitalı və ya startap təcrübəsinin olması arzuolunandır;

Müraciət etmə qaydaları:    

Mövzu sətrində “İnnovasiya üzrə analitik” qeyd olunmalıdır;
CV-lər 10 fevral, 2022-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir;

Diqqət: Bu vəzifənin tələblərinə cavab verməyən, yuxarıda qeyd olunan qaydalara riayət etməyən və müəyyən olunmuş son tarixdən geç müraciət edən şəxslərin namizədliyinə baxılmayacaq.

A- A A+