Bu gün:

Qorunmayan əmanətlər

Qorunmayan əmanətlər

Qorunan əmanət – sığorta hadisəsi baş verdikdə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən qorunan əmanətçiyə kompensasiya olunan əmanətidir.

Mubahise.az Əmanətlərin sığortalanması Fonduna istinadən xəbər verir ki, 

Aşağıdakı əmanətlər qorunan əmanətlərə aid edilmir:

- bankın Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda açılmış bölmələri tərəfindən cəlb olunmuş əmanətlər;

- cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı şübhəli əməliyyatlar nəticəsində qanunvericiliyə müvafiq qaydada müəyyən edilmiş əmanətlər;

- cinayətin törədilməsi nəticəsində yaranması məhkəmə qərarı ilə təsdiq edilmiş əmanətlər;

- üzərinə həbs qoyulmuş əmanətlər;

- cəlb edildiyi günə qorunan əmanətlər üzrə müəyyən edilmiş həddən yuxarı illik faiz dərəcəsi ilə qəbul edilmiş əmanətlər;

- fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar açdığı bank hesablarındakı 20 (iyirmi) min manatdan yuxarı pul vəsaitləri;

- fiziki şəxslərin bankın vəkalətli idarəetməsində olan pul vəsaitləri.

A- A A+